logo2

אינדקס אָמָּנוּת אָמָּנים וגלריות

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פיסול בחימר וברונזה

פסלת ישראלית. מושאי יצירתה הם האדם בכלל והאשה בפרט.
האדם – על גווניו, עיסוקיו והנאותיו.
האשה – על נשיותה, גופה וגאוותה והכל על פני מישורי הזמן המשתנים, הן המוחשיים והן המופשטים.
יצירותיה מתאפיינות ברכות, בקוים מעוגלים ובהבעה היוצקת בהן תוכן רגשי.

שתפו ב:

אתרי אמנות נוספים שעשויים לעניין אותך:

הוסיפו אתר חדש לאינדקס

ARTINDEX.CO.IL