ארט אינדקס
אינדקס אמנים וגלריות
פרסומת

חדשות

אתר היום

" ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושׁם טוב מבנים ומבנות שׁם עולם אתן-לו אשׁר לא יכרת."

(ישעיה,פרק נו', ה')

יד ושם, רשות הזיכרון...

http://www.yadvashem.org/hp_he.htm